SiV oppfordrer
deg til å støtte
Dyrebeskyttelsen Norge

Helse

CH RU*Boguslav Onix Gloria

CH RU*Boguslav Onix Gloria

For oppdrettere er det en drøm å oppleve at kattungen deres blir Best in Show. Likevel er det kattens helse som er det viktigste for oppdretter og katteeier. For å kunne avle friske katter kreves en del planlegging. Man må kunne være kritisk, ta triste avgjørelser og kanskje avstå fra å bruke avlsdyr i avl.  Målet om å avle vekk genetiske sykdommer må samtidig måles mot den vanskelige balansen om å opprettholde en stor nok genpool til at andre lidelser og sykdommer ikke fremavles eller blir dominerende. Åpenhet og samarbeid rundt  for eksempel sykdom blir avgjørende for å få til en positiv utvikling. Kattenes gemytt er også en vesentlig faktor. Dårlig gemytt kan være arvelig, eller kan skyldes dårlig/lite sosialisering. For å bli en dyktig oppdretter er det mye mer å lære enn de fleste tror.

Sibirkatt og helse

S*Sibericat Maltcheck

Sibirkatt er i all hovedsak en sunn og frisk rase. På denne siden finner du informasjon om den generelle helsetilstanden, og så har vi valgt å skrive en del om den arvelige hjertesykdommen HCM (Hypertrofisk kardiomyopati). Det er en sykdom alle katteiere må være oppmerksomme på fordi det er den vanligste hjertesykdommen hos katt og den finnes hos alle raser – også huskatt. Sibirkatt er intet unntak.  HCM er ansett som den mest alvorlige lidelsen hos Sibirkatt. Sibirkatt er derfor tilknyttet Helseprogrammet mot HCM, og SiV oppfordrer alle oppdrettere til å følge helseprogrammet mot HCM. Det betyr ikke at Sibirkatt er hardere rammet enn andre raser, men det betyr at vi tar sykdommen på alvor og ønsker å gjøre noe med den. Andre sykdommer, skader/misdannelser som er utbredt i katteverdenen kan selvsagt også ramme Sibirkatten.

Forskning på Sibirkatt HCM:
Har katten din HCM, eller en slektning med HCM? Vennligst les dette!

Det genetiske utgangspunktet

Månedens katt mai 2008: (N) Djenghis Cat Djenghis Fryd
Når man avler etter rase innebærer det at man snevrer inn avlsmateriale, i det man ekskluderer alle andre raser. Det gjelder derfor generelt at rene raser hamindre variasjon i  genmaterialet enn en ”gatemix”. Lite genmateriale er en av de største truslene for raseavl, da dette blant annet gir økt risiko for sykdom og misdannelser. Det som også er litt spesielt med katt, i motsetning til for eksempel hund eller hest, er at de fleste katteraser har blitt avlet frem bare i løpet av de siste 150 årene[1].Genstudie av 1100 katter, fordelt på 22 ulike raser, samt 17 ulike populasjoner huskatt, fordelt på alle fem kontinenter, viste at Sibirkatten hadde den største genetiske variasjonen blant rasekattene, og kunne sammenliknes med vanlig huskatt. Gjennomsnittelig antall alleler per locus, gjennomsnittelig innavlsgrad (FIS) og mangfold av alleler hadde liknende tendens[2]. Dette er naturligvis et enormt fortrinn for rasen. Lav gjennomsnittlig innavlsgrad og den store genetiske variasjonen gjør at Sibirkatten ikke har utviklet helseproblemer som typisk kan hope seg opp der hvor innavlsgraden er høy og genmaterialet lite. Sibirkatten er da også i sin alminnelighet en sunn og frisk rase.Den har på samme måte som de andre naturrasene blitt utsatt for seleksjon av naturen selv, der bare de sterkeste fikk overleve.

The Ascent of Cat Breeds: Genetic Evaluations of Breeds and Worldwide Random Bred Populations

5 ting du trenger å vite om HCM

  1. HCM er den vanligste hjertesykdommen hos katt, og kan forårsake blodpropp og død. Sykdommen utvikler seg over tid, og kan bli synlig i alle aldere
  2. Sykdommen er individuell, og kan variere mye fra katt til katt. Med en kraftig form for HCM kan katten dø før den fyller 1,5 år. Andre katter har en mild variant av HCM og kan leve hele livet uten å merke sykdommen. Den kan utvikle seg hurtig over noen måneder, eller sakte over mange år.
  3. Man kan foreta en ultralydundersøkelse for å se om katten har sykdommen. Da sykdommen kan være vanskelig å oppdage, særlig i tidlig fase, er likevel ikke undersøkelsen 100% sikker. Den gir status pr i dag, og er ingen garanti for senere utvikling.
  4. HCM sees oftest hos katter som er yngre enn 5 år. Det er imidlertid ikke uvanlig å diagnostisere primær HCM for første gang på 7 -8 år gamle katter eller eldre, der hjertene har vært normale ved tidligere ultralydundersøkelser.[1] Forskning har vist at hannkatter er overrepresentert[2].
  5. Det er antatt at sykdommen nedarves autsomalt dominant, der den absolutt vanligste form for nedarving er heterozygot[3]. I praksis betyr det at dersom en katt med HCM parres med en frisk katt, vil 50% av avkommene arve sykdommen.

[1] “Feline Hypertrophic Cardiomyopathy”, av Kittleson, Chinitz, Munro
[2] “Hjärtsjukdom hos katt”, av Lennart Nilsfors.
[3] “HCM på katt – vad vet vi i dag”, av Torkel Falk.
2008 Feline health grant awards; 08-015”, av The Winn Feline Fundation, Kathryn M. Meurs.

Offentlige HCM resultater

(N) Carillocat Per Gynt
Alle som tester sine katter for HCM hos veterinær tilknyttet Helseprogrammet mot HCM får lagt inn testresultatene i databasen Pawpeds. Resultatene offentliggjøres 2-3 måneder etter testing, og kan avleses ved å klikke på en (h) bak kattens navn. Siden det er lang avstand mellom veterinærene, og vi fra sommeren 2009 ikke har noen veterinærer tilknyttet Helseprogrammet mot HCM i Norge, har vi i SiV tatt initiativ til en egen HCM-liste hvor alle kan få publisert sine resultater ved å sende inn testskjema til hcmsibir@gmail.com. Se link til HCM-listen i høyremenyen. Under er også linker til andre kilder med publiserte testresultater.

Vi ønsker igjen å minne om at sykdommen utvikles over tid, og at testen som er gjort kun forteller status på kattens helse i det øyeblikk katten testes. Den er ingen garanti for senere utvikling.


Mer om HCM

HCM står for Hypertrofisk kardiomyopati. Sykdommen er kjent fra flere pattedyr, også mennesker, men hos katt er dette den vanligste hjertesykdommen.  Ca 5%[1] av alle katter antas å rammes av sykdommen, og den rammer hannkatter oftere enn hunnkatter.[2] Sibirkatt er tilsluttet et eget helseprogram mot HCM. Vi syns det er viktig å poengtere at selv om Sibirkatten er med i et helseprogram, betyr ikke det at rasen har større problemer enn raser uten slike helseprogrammer. Tvert i mot betyr det at vi tar helse alvorlig, og at det er et prioritert mål å opprettholde en sunn og frisk rase.


[1] “HCM på katt – vad vet vi i dag”, av Torkel Falk.
[2] “Hypertrofisk kardiomyopati hos Maine coon katter”, av Lisa Friling, Smådyrakutten Lillestrøm dyreklinikks hjemmeside.

Hvordan utarter sykdommen seg

(N) Gaupekattens Arktic Jaroslava

Forskningen på HCM på katt er ikke så veldig gammel, og det er først de siste årene det er kommet i gang systematisk forskning. Men vi har en del kunnskap om HCM på mennesker. Hos mennesket er det pr januar 2009 funnet over 500 mutasjoner på 11 ulike gener som er innblandet i HCM, og man regner med at antallet vil stige, da dette bare forklarer ca 70% av HCM tilfellene[1].  Men de tre vanligste mutasjonene er ansvarlige størsteparten av HCM tilfellene. Det er mulig at noe liknende kan være tilfelle på katt. En av konsekvensene av dette mangfoldet innebærer at HCM er en meget variert sykdom, som kan utvikles på mange ulike måter og sykdomsforløpet kan variere mye[2]. Det som ofte betegnes som typisk HCM er at venstre kammermuskulatur vokser og blir tykkere (hypertrofisk = fortykkelse) og stivere[3]. Det fører igjen til en nedsatt evne i hjertekammeret til å ta opp blod i oppsamlingsfasen. Det kan oppstå blodpropp i venstre forkammer samtidig som det blir for lite blod pumpet ut igjen i kroppen. Hvis dette skjer vil forkammeret utvides mer og mer til blodproppansamlingen blir så stor at lungene får problemer og fylles med væske. Selve hjertesvikten oppstår når tilstanden har kommet så lang at hjertet ikke lenger makter å kompensere for sykdommen. Det er også fare for blodpropp før tilstanden kommer så langt som til hjertesvikt. Sykdommen utvikler seg gradvis, av og til over noen måneder, men vanligvis over flere år. Tidlige symptomer kan være vanskelige å oppdage eller de kan være fraværende. Det er derfor mulig at selv tilsynelatende friske katter plutselig blir alvorlig syke, og kanskje dør. [4] Katter med HCM skal være forsiktig med narkose. Det er antatt at mange av dødsfallene som skjer under narkose, egentlig skyldes HCM.[5] HCM sees oftest hos katter som er yngre enn 5 år. Det er imidlertid ikke uvanlig å diagnostisere primær HCM for første gang på 7 -8 år gamle katter eller eldre, der hjertene har vært normale ved tidligere ultralydundersøkelser.[6] Vi har studier som har vist at katter med HCM viser symptomer i gjennomsnitt ved syv års alder, men her er det en variasjon fra fem måneder til 17 år[7]. I begge tilfeller er det viktig å huske at det er store variasjoner, og at selv om tidligere undersøkelser har vist normalt hjerte, kan sykdommen utvikles i alle aldre. HCM kan ikke helbredes, men det finnes medisiner som kan gi katten et lengre liv, samt lindre symptomene. Hvilke medisiner man anbefaler avhenger av kattens symptomer. Betablokkere er blitt ganske vanlig, vanndrivende kan være nødvendig for noen, aspirin eller liknende kan gis for å redusere blodproppdannelse.[8] (NB! Aspirin er i utgangspunktet gift for katter og må aldri gis uten at veterinær har foreskrevet det!) Effekten av medisinene varierer og mer dokumentasjon er ønskelig.


[1] “Genetics and HCM”, Hypertrophic Cardiomyopathy Association.
[2] “HCM på katt – vad vet vi i dag”, av Torkel Falk.
[3] “Hypertrofisk kardiomyopati hos Maine Coon katter”, av Lisa Friling
[4] “Nøtterøy Dyreklinikks Hjemmeside.
[5] “HCM på katt – vad vet vi i dag”, av Torkel Falk.
[6] “Feline Hypertrophic Cardiomyopathy”, av Kittleson, Chinitz, Munro;
[7] “Hjärtsjukdom hos katt”, av Lennart Nilsfors. Smådyrakutten Lillestrøm dyreklinikks hjemmeside
[8] “Nøtterøy Dyreklinikks Hjemmeside”. “Washington State University, College of Veterinary Medicine, Pet Health Topics; HCM

Nedarving

HCM kan være primær eller sekundær. Dersom sykdommen er sekundær er det en bakenforliggende årsak til at hjerteveggen vokser. For eksempel kan problemer med skjoldbrukskjertelen (hyperthyreoidisme) eller høyt blodtrykk gi en slik fremkomst, problemer som ikke er uvanlige hos gamle katter. Det er særlig blant det man kaller aldersHCM, altså katter som blir syke først i høy alder, at man er usikre på årsakssammenhengen. Et av problemene er at disse kattene oftest ikke er sjekket for HCM tidligere i livet, derfor har man ingen mulighet til å se på utviklingen til hjertet[1]. Dersom hjertets vekst er sekundært, kan tilstanden normaliseres ved å behandle primærsykdommen.[2] Det er derfor viktig å utelukke dette før man gir en HCM positiv diagnose.

S*Knjaze Uljana

Det vanligste ser likevel ut til at selve sykdommen HCM er primær. Når det gjelder hvorfor slikt oppstår har man sett på arv. Det er bevist at HCM er en genetisk sykdom hos mennesker, og det samme er mistenkt å være tilfelle for katter[3]. Man har bevist at HCM har en arvelig sammenheng hos Maine Coon og Ragdoll[4], det er videre vist en arvelig sammenheng hos en rekke andre raser, deriblant Sibirkatt. (Det er diskutert av enkelte hvorvidt sykdommen er arvelig, noe av grunnen til at det tar tid å bevise dette vitenskapelig er at dette må bevises for hver enkelt rase, muligens også for hver av de ulike formene for HCM. Dette er svært krevende, og det vil ta mange år før man har nok data til å konkludere sikkert. For eksempel skriver kardiolog Torkil Falk at HCM virker være dominant[5], og støtter avlsrestriksjonene utarbeidet av kardiolog Jens Heggström i samarbeid med Maine Coon katten i Sverige. Dersom vi ønsker å avle for en frisk og sunn rase virker dette som det eneste fornuftige utgangspunktet å ta, inntil vi vet sikkert hvilke typer av HCM som eventuelt ikke er arvelige -dersom slike finns.) Det er teorier om at HCM kan være polygenetisk eller recessivt, det er også teorier om at det finnes ”hjelper gener” som kan bidra til å hindre utviklingen av HCM, eller starte den. Dette ville forklare hvorfor man av og til ser at HCM komme og gå i en linje.[6] På Sibirkatt har man studert stamtavler inngående, og studiene indikerer minst fem uavhengige kilder der HCM kan ha kommet inn i rasen. Katteklubber i St. Petersburg og Moskva har eldre og mer omfattende stamtavler enn det som er tilgjengelig for den vestlige verden, men klubbene er motvillige til å korrigere stamtavler eller rapportere om HCM. Denne informasjonen kunne bidratt til å isolere grunnlaget for linjer med HCM.[7]

At HCM nedarves ”autosomalt” betegner at det endrede genet er lokalisert på et av kromosomene som ikke er kjønnskromosomer[8]. At HCM nedarves ”dominant” betyr at det holder at èn av foreldrene har sykdommen for at avkommene kan utvikle den. I tillegg er det et spørsmål om sykdommen er heterozygot eller homozygot. Vi arver alle et gen fra mor og et fra far. Heterozygot betyr at katten har et friskt gen og et syk/skadet gen, homozygot betyr derimot at begge genene er syke/skadet. At en sykdom er dominant og homozygot innebærer at alle avkom arver sykdommen. Gentesten på Maine Coon har vist at det sjeldent forekommer at katter er homozygote for HCM, hvilket stemmer med det man generelt har antatt og sett.[9] Det alt dette i praksis betyr er: Dersom en frisk katt og en katt med HCM parres, vil statistisk sett den klare hovedregelen være at 50% av avkommene arver sykdommen[10]. (Medlemmer kan lese mer om dette i en artikkel av Dr. Scient. Åshild K. Andreassen i vårt andre medlemblad (2007) på medlemssidene). Samtidig kan det se ut til at de som arver et «HCM-gen» fra begge sine foreldre gjerne får sykdommen tidligere og kraftigere[11]. Det er også viktig å huske av de høyeste antallene av dødsfall er rapportert på linjer med kraftig innavl. [12]

En genmutasjon som forårsaker HCM hos Maine Coon og Ragdoll er identifisert, og det er mulig å gjøre en gentest for å finne ut om en katt er bærer av dette genet. Man regner imidlertid med at det er flere genmutasjoner som kan føre til HCM, og gentesten hos Maine Coon har vist seg å ha dårlig forutsigbarhet for hvem som utvikler sykdommen[13]. For Sibirkatt er det foreløpig ikke identifisert noe HCM-gen, men det forskes på dette. Det er derfor fortsatt nødvendig å teste for HCM med ultralyd.

Bekjemping og helseprogram

(N) Sibirsvansens Masja

Sverige er et foregangsland når det gjelder testing og bekjemping av HCM på katt. Maine Coon-katten i Sverige har i samarbeid med kardiolog Jens Häggström ved SLU (Sveriges landbruksuniversitet) utformet anbefalinger for testing og avl med hensyn på HCM. Maine Coon-kattes helseprogram har vist seg å gi gode resultater når det gjelder å redusere utbredelsen av sykdommen. Straks det ble rapportert om flere tilfeller av HCM på Sibirkatt i Sverige, valgte derfor Sällskapet Sibirisk Katt (SäSK) å inngå i Maine Coon-kattens helseprogram for HCM og følge rådene som der er gitt mht testing og avl.    I et foredrag kunne Torkil Falk[1] fortelle om studier som har vist at Sibirkatt, huskatt og skogkatt har særlig slektskap med Maine Coon. Det er derfor antatt å være uproblematisk at Sibirkatten følger et avlsprogram laget for Maine Coon. Man ser også at flere andre raser har sluttet seg til programmet. Det vi kanskje ser en antydning til er at Sibirkatt har en mindre aggressiv variant av HCM enn den man ofte finner på Maine Coon. En konsekvens er at sykdommen har lett for å utvikle seg noe senere enn det Maine Coon programmet legger opp til. Siden Sibirkatten ikke har vært lenge i Skandinavia, er dette er imidlertid observasjoner fra et for lite antall katter til å fastslå noe, og kan ikke på noen måte anses for å være vitenskapelig bevist. Det er likevel verdt å nevne ettersom det får betydning blant annet for hvor lenge vi bør teste avlskatter. (Vil du vite mer om dette kan du for eksempel se diskusjonen rundt sykdomsutviklingen hos Lisa Frilings artikkel om Maine Coon.

Sibirkattens Venner slutter opp om den offensive linjen som SäSK har fulgt for å minimere utbredelse av HCM innen Sibirkatt. Alle Sibirkattoppdrettere anbefales derfor å følge rådene for testing og avl som er gitt i Maine Coon-kattens helseprogram. Videre vil vi anbefale Sibirkattkjøpere om å etterspørre dokumentasjon på at foreldrene er testet for HCM. Fordi sykdommen kan være lite merkbar, og fordi det finnes medisiner som kan forlenge og forbedre kattens liv, vil vi også oppfordre kosekatteiere å teste sine katter, særlig dersom det er HCM i nær slekt. Når test bør utføres avhenger i stor grad av eventuell sykdomshistorie til nære slektninger, derfor er det best å rådføre seg med veterinær. Normalt anbefales avlskatter å testes tidligst ved et års alder, og før første parring. Det er viktig at testing gjentas i tråd med helseprogrammets anbefaling. Videre bør katter som plutselig dør av ukjent årsak obduseres. Fordi sykdommen kan være så vanskelig å oppdage, særlig på tidlig stadium, anbefales det at undersøkelsene gjøres hos en veterinær som er spesialutdannet til dette. Helseprogrammet mot HCM har egne veterinærer som de har kontrollert og godkjent, og en av fordelene med å benytte seg av veterinærer fra deres liste er at resultatet offentliggjøres i Pawpeds, samtidig som resultatene automatisk videresendes og bidrar til forskning. For øyeblikket har Norge dessverre ingen veterinærer på lista, men dette er noe vi stadig jobber for å endre på. Listen over tilknyttede veterinærer i ulike land finner du her.

[1] Foredrag av Torkil Falk, holdt på ”Katteklinikken 10 Liv” 24.01.2009.

Til slutt ønsker vi å oppfordre alle til å være åpne om sine katters helse, det er kun på denne måten vi lære og avle for å oppnå friske og sunne katter. Husk også at ingen kan noe for at en katt arver en sykdom. Forskning på Sibirkatt HCM – Har katten din HCM, eller en slektning med HCM? Vær så snill å les dette!

Mer informasjon

Ønsker du enkel informasjon om HCM, avlsprogrammets retningslinjer, hvordan ultralyd test utføres, og hvordan skjemat kan tolkes, finner du alt dette hos

Pawpeds; http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCM_no.html

For mer informasjon anbefales artikkelen ”HCM på katt – vad vet vi i dag” av Torkel Falk. Den finner du på: http://www.garpriket.se/Links/Torkel%20Falk%202008.htm.

Lisa Friling har en meget god avhandling fra 2004 om HCM hos Maine Coon og Maine Coons helseprogram mot HCM. Selv om deler av arbeidet er noe tungt for en som ikke studerer for å bli veterinær, er den forholdsvis lettlest, og har noen gode illustrasjoner. Artikkelen finner du her; http://ex-epsilon.slu.se/archive/00000059/01/x-lisa6.pdf

Winn Feline Foundation har mye å bidra med, særlig når det gjelder forskning. Her finnes informasjon og artikler, og du kan søke etter mer informasjon. Winn Feline Foundation finner du her: http://www.winnfelinehealth.org/

S*Staffansgårdens Tsar

Oppsummering kilder

Nøtterøy Dyreklinikks Hjemmeside; http://www.notteroy-dyreklinikk.no/klinikken/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=42

”Hypertrofisk kardiomyopati hos Maine Coon katter”, av Lisa Friling; http://ex-epsilon.slu.se/archive/00000059/01/x-lisa6.pdf

”Feline Hypertrophic Cardiomyopathy: Advice for Breeders”, av Mark Kittleson, Rebecca Gompf, Susan Little; Winn Feline Foundation; http://catvet.homestead.com/HCM_for_Breeders_rev_2006.pdf

”HCM på katt – vad vet vi i dag”, av Torkel Falk; http://www.katter.nu

”Washington State University, College of Veterinary Medicine, Pet Health Topics; HCM”; http://www.vetmed.wsu.edu/ClientEd/HCM.aspx

” Hjärtsjukdom hos katt”, av Lennart Nilsfors; http://katter.nu/hjartsjukdom-hos-katt/

2008 Feline health grant awards; 08-015”, av The Winn Feline Fundation, Kathryn M. Meurs; http://www.winnfelinehealth.org/Pages/HEALTH_STUDY_GRANTS_2008.pdf

“An Update on the Genetics of Feline Hypertrophic Cardiomyopathy”, Kathryn M. Meurs, Winn Feline Foundation; http://www.winnfelinehealth.org/Pages/06_Meurs_final.pdf

Winn Feline Foundation: http://www.winnfelinehealth.org/Library.html

“Hypertrofisk Kardiomyopati”, Pawpeds; http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCM_no.html

A Cardiac Myosin Binding Protein C Mutation in the Maine Coon Cat with Familial Hypertrophic Cardiomyopathy, Kathryn M. Meurs; http://hmg.oxfordjournals.org/cgi/reprint/ddi386v1.pdf

“Washington State University, College of Veterinary Medicine, Veterinary Cardiac Genetics Lab”,http://www.vetmed.wsu.edu/deptsvcgl/faq.aspx#results

“The Ascent of Cat Breeds: Genetic Evaluations of Breeds and Worldwide Random Bred Populations”,http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2267438

“Feline Hypertrophic Cardiomyopathy”, av Kittleson, Chinitz, Munro; http://mysite.verizon.net/jachinitz/HCM/genetics.html

Smådyrakutten Lillestrøm dyreklinikks hjemmeside; http://www.smadyrakutten.no/Informasjon_Katt_Hypertrofisk_kardiomyopati_HCM_hos_katt.html

Hypertrophic Cardiomyopathy Acossiation, «Genetics and HCM» av Lisa Salberg.

Siberian Research Inc.

S*Sibericat Maltcheck