SiV oppfordrer
deg til å støtte
Dyrebeskyttelsen Norge

Helse

CH RU*Boguslav Onix Gloria

CH RU*Boguslav Onix Gloria

For oppdrettere er det en drøm å oppleve at kattungen deres blir Best in Show. Likevel er det kattens helse som er det viktigste for oppdretter og katteeier. For å kunne avle friske katter kreves en del planlegging. Man må kunne være kritisk, ta triste avgjørelser og kanskje avstå fra å bruke avlsdyr i avl.  Målet om å avle vekk genetiske sykdommer må samtidig måles mot den vanskelige balansen om å opprettholde en stor nok genpool til at andre lidelser og sykdommer ikke fremavles eller blir dominerende. Åpenhet og samarbeid rundt  for eksempel sykdom blir avgjørende for å få til en positiv utvikling. Kattenes gemytt er også en vesentlig faktor. Dårlig gemytt kan være arvelig, eller kan skyldes dårlig/lite sosialisering. For å bli en dyktig oppdretter er det mye mer å lære enn de fleste tror.

Sibirkatt og helse

S*Sibericat Maltcheck

Sibirkatt er i all hovedsak en sunn og frisk rase. På denne siden finner du informasjon om den generelle helsetilstanden, og så har vi valgt å skrive om den arvelige hjertesykdommen HCM (Hypertrofisk kardiomyopati). Det er en sykdom alle katteiere må være oppmerksomme på fordi det er den vanligste hjertesykdommen hos katt og den finnes hos alle raser – også huskatt. Sibirkatt er intet unntak.  HCM er ansett som den mest alvorlige lidelsen hos Sibirkatt. Sibirkatt er derfor tilknyttet Helseprogrammet mot HCM, og SiV oppfordrer alle oppdrettere til å følge helseprogrammet mot HCM. Det betyr ikke at Sibirkatt er hardere rammet enn andre raser, men det betyr at vi tar sykdommen på alvor og ønsker å gjøre noe med den. Andre sykdommer, skader/misdannelser som er utbredt i katteverdenen kan selvsagt også ramme Sibirkatten.

Det genetiske utgangspunktet

Månedens katt mai 2008: (N) Djenghis Cat Djenghis Fryd
Når man avler etter rase innebærer det at man snevrer inn avlsmateriale, i det man ekskluderer alle andre raser. Det gjelder derfor generelt at rene raser har mindre variasjon i  genmaterialet enn en ”gatemix”. Lite genmateriale er en av de største truslene for raseavl, da dette blant annet gir økt risiko for sykdom og misdannelser. Det som også er litt spesielt med katt, i motsetning til for eksempel hund eller hest, er at de fleste katteraser har blitt avlet frem bare i løpet av de siste 150 årene. Sibirkatten er blant rasene med fortsatt stor genetiske variasjonen og kan sammenliknes med vanlig huskatt. Lav gjennomsnittlig innavlsgrad og den store genetiske variasjonen gjør at Sibirkatten ikke har utviklet helseproblemer som typisk kan hope seg opp der hvor innavlsgraden er høy og genmaterialet lite. Sibirkatten er da også i sin alminnelighet en sunn og frisk rase. Den har på samme måte som de andre naturrasene blitt utsatt for seleksjon av naturen selv, der bare de sterkeste fikk overleve.

Offentlige HCM resultater

Alle som tester sine katter for HCM hos veterinær tilknyttet Helseprogrammet mot HCM får lagt inn testresultatene i databasen Pawpeds. Resultatene offentliggjøres 2-3 måneder etter testing, og kan avleses ved å klikke på en (h) bak kattens navn. Sibirkattens Venner hadde en tid egen registrering siden det er lang avstand mellom veterinærene og flere ikke har hatt noen veterinærer tilknyttet Helseprogrammet mot HCM i nærheten. Vi har da en egen HCM-liste hvor alle har kunnet få publisert sine resultater ved å sende inn testskjema men denne blir ikke lenger oppdatert. I dag kan resultat i tillegg til Pawpeds sendes NRR sitt register MinKatt hvor det registreres inn som hjerte/sirkulasjon ok.

Sykdommen utvikles over tid og testen som er gjort forteller kun status på kattens helse i det øyeblikk katten testes. Den er ingen garanti for senere utvikling.

Pawpeds: https://pawpeds.com/db/?p=sib
NRR MinKatt: https://katt.nrr.no/Katter/kissat
Sibirkattens Venner sin HCM-liste: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ajbtvJr4AFVRgFXkvsVa1vz_NJPcF9oa_93Xvbu9F5Q/pubhtml

Mer om HCM

HCM står for Hypertrofisk kardiomyopati. Sykdommen er kjent fra flere pattedyr, også mennesker, men hos katt er dette den vanligste hjertesykdommen. Sibirkatt er tilsluttet et eget helseprogram mot HCM. Vi syns det er viktig å poengtere at selv om Sibirkatten er med i et helseprogram, betyr ikke det at rasen har større problemer enn raser uten slike helseprogrammer. Tvert i mot betyr det at vi tar helse alvorlig, og at det er et prioritert mål å opprettholde en sunn og frisk rase.

HCM kan være primær eller sekundær. Dersom sykdommen er sekundær er det en bakenforliggende årsak til at hjerteveggen vokser. For eksempel kan problemer med skjoldbrukskjertelen (hyperthyreoidisme) eller høyt blodtrykk gi en slik fremkomst, problemer som ikke er uvanlige hos gamle katter. Det er særlig blant det man kaller aldersHCM, altså katter som blir syke først i høy alder, at man er usikre på årsakssammenhengen. Et av problemene er at disse kattene oftest ikke er sjekket for HCM tidligere i livet, derfor har man ingen mulighet til å se på utviklingen til hjertet. Dersom hjertets vekst er sekundært, kan tilstanden normaliseres ved å behandle primærsykdommen. Det er derfor viktig å utelukke dette før man gir en HCM positiv diagnose.

Mer informasjon om helse

HCM på katt – vad vet vi i dag”, av Torkel Falk: http://www.garpriket.se/Links/Torkel%20Falk%202008.htm
Pawpeds om HCM: https://pawpeds.com/healthprogrammes/hcm_no.html
Siberian Research Inc. http://www.siberianresearch.com/

DNA testing for helse

Som nevnt snevres avlsmaterialet inn når man avler etter rase. De senere årene har imidlertid oppdrettere fått hjelpemiddel som DNA testing for å se hva katten bærer i sitt DNA. Testing som kan utføres for alle katter uavhengig av kattens alder.

Genetisk mangfold er avgjørende for å overleve en art, og kan betraktes som rasens «verktøysett» for dette formålet. Avl for genetisk mangfold kan bidra til:

  • Reduser forekomsten av kattunger som er berørt med recessivt arvelige sykdommer og sykdommer påvirket av flere gener.
  • Økte kullstørrelser.
  • Gi forsvar mot sykdommer med ukjent eller kompleks genetisk basis som ikke kan tas opp på annen måte, før forskning finner den genetiske årsaken.

Avl for genetisk mangfold er en investering i rasens fremtidige helse.

MyCatDNA gir våre medlemmer rabatt ved testing (https://www.mycatdna.com/en/mycatdna-cats-dna-testing-service/)

Denne DNA-tjeneste for katter gir informasjon om flere arvelige egenskaper. Alle mottatte DNA-testresultater rapporteres online til brukerkontoen i den sikrede MyCatDNA-databasen.

MyCatDNA-analysen gir:
Resultater for over 40 genetiske sykdommer, rapportert med hensyn til kjent relevans for den spesifikke rasen evaluert. Testing for mer enn 20 karaktertrekk, inkludert blodtype, pelsfarger, kappetyper og morfologi. Informasjon om genetisk mangfold for den testede katten

MyCatDNA-testen inneholder også:
En profil for hver katt på den internasjonale online oppdretterportalen som kan deles, overføres til en ny eier eller holdes privat. Verktøy for å koble oppdrettere med andre fan av sin rase over hele verden som kan utvide avlsalternativene. Kontinuerlig oppdatert forskning og avlsinformasjon basert på funnene fra databasen med genetiske innleveringer. Et oppdretterverktøy for å hjelpe oppdrettere med å identifisere potensielle kamerater ved å bruke banebrytende analyse for å se på mangfold og helseresultater.

S*Sibericat Maltcheck