SiV oppfordrer
deg til å støtte
Dyrebeskyttelsen Norge

Delta i forskning på Sibirkatt HCM

Etterlysning av deltakere!

Sibirkattens Venner oppfordrer på det sterkeste alle med HCM positive katter samt dens slektninger til å bli med på et studie som foregår på U.C. Davis, University of California. Det koster deg en konvolutt og et frimerke, og kan ha stor betydning for fremtidens sibirkatter, kanskje også din egen. Mer informasjon følger under, har du spørsmål, ta gjerne kontakt på katteformidling@gmail.com.

U.C. Davis studerer HCM på Sibirkatt, og leter etter genet som forårsaker sykdommen på Sibirkatten. Fordi det er ulike typer HCM hos sibirkatten er det veldig viktig å få inn mange prøver fra HCM positive katter samt deres slektninger. Vi ser etter prøver fra

Sibirkatt med HCM
– Mor og far
– Besteforeldre
– Helsøsken – uavhengig av kull
– Halvsøsken – uavhengig av kull
– Dirrekte avkom

Dette prosjektet er full-finansiert og har startet. Mer detaljerte opplysninger om dette studiet finnes lengre ned i dette skrivet.
Studiet krever DNA fra q-tips/bomullspinner med spytt på. En standard q-tips kan brukes for å lage prøven. Prøven skal sendes sammen med et enkelt skjema (finnes under), kopi av stamtavle og kardiogram, dersom det finnes. Skjemaet kan bli tilsendt til Microsoft XP maskiner fra siberianresearch@comcast.net, eller lastes ned herfra.
 
Fremgangsmåte for å ta prøver:
1) Fyll ut skjemaet under
2) Ta prøver fra kun én katt om gangen. Skal du ta prøver fra mer enn en katt, vennligst fullfør steg 1-6 før du begynner på neste katt.
3) Bruk q-tips med bomull i begge endene. Plasser bomullstykket inn i munnen, mot kinnet, på yttersiden av tannkjøttet. Cellene på innsiden av munnen trengs. Vri godt rundt 8-10 ganger. Bruk begge endene av q-tipsen.
4) Vift med pinnen i 20 sekunder for å la den luft tørke. Fuktighet kan ødelegge DNA.
5) Putt q-tipsene i en papir konvolutt. Skriv navnet på katten i den forseglede konvolutten. Ikke surr plastikk rundt bomullspinnen eller putt q-tipsene i plastikkpose, det kan mugne og ødelegge DNA.
6) Putt prøver, skjema, helse informasjon samt kopi av stamtavle i en konvolutt og send dette til:

R. A. Grahn / Siberian HCM Studies
Department of Population Health and Reproduction,
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis
CA 95616
USA

 

Skjema:
Vennligst send med en kopi av stamtavlen og kardiogram dersom dette er mulig. Skriv også ned følgende informasjon:

 SIBERIAN HCM STUDY

 Contact Information/Din kontakt informasjon:
 Name/Navn: 
 Address/Adresse:  
 Email address/epost adresse: 
 
 Cat Information/ Informasjon om katten din
 Registered Name of the Cat/ Kattens formelle navn: 
 Registered Breed/ Rase: Siberian Cat
 Name of the Sire/ Navn på kattens far: 
 Name of the Dam/ Navn på kattens mor: 

 

Diskusjon rundt forskningsprosjektet:
Stamtavle analyser av sibirkatt HCM (Hypertrofisk kardiomyopati)viser at sykdommen kom inn i rasen på fem ulike steder. Kardiogram studier og sykdoms progresjon viser at det er minimum tre ulike typer av HCM hos sibirkatten. Etter hvert som innavl fortsetter, blir HCM en økt trussel mot rasens stabilitet.
I 2008 sendte Siberian Research et forslag om å bruke familiær genetikk for å lete etter genene som forårsaker HCM hos sibirkatter. Forslaget ble sendt til Robert Grahn og Dr. Kittelson på UC Davis, og deretter grunnlagt av Winn Feline Foundation. Det nåværende DNA studiet har blitt finansiert av Winn Feline Foundation, UC Davis CCAH og gjennom Siberian Research Fundraising.  En oversikt over forslaget kan ses ved å klikke på linken under:
SNP analysis in Siberian cats with HCM. Robert A. Grahn; University of California, Davis 
http://www.winnfelinehealth.org/Miller_scientific_2008.pdf

Etterspørsel etter prøver:
Et stort antall med DNA prøver trengs fra hver type av Sibirkatt HCM. Vi vil sterkt oppfordre oppdrettere og kosekatteiere til å donere DNA til dette studie. DNA trengs også fra katter som IKKE har HCM. Disse kattene vil kunne brukes som kontrollgruppe for analyse. Alle som har katter som har testet negativt for HCM oppfordres sterkt til å bidra med DNA prøve. Alt som behøves til dette studiet er en bomullspinne-prøve.
Bomullspinnen med DNA skal følge med skjema fra UC Davis. Resultat fra kardiogram eller obduksjonsrapport bør følge med hvis det er mulig. Hvis det er mulig, vennligst be også om en DVD kopi av ultralydundersøkelsen, disse vil bli vurdert av Dr. Kittleson.
Denne type studie krever DNA fra nære slektninger selv når disse er friske. Vennligst send DNA fra så mange nære slektninger som mulig. For at denne studien skal bli vellykket er vi avhengig av samarbeid fra både oppdrettere og kosekatteiere.

Sibirkatt med HCM
– Mor og far
– Besteforeldre
– Helsøsken – uavhengig av kull
– Halvsøsken – uavhengig av kull
– Dirrekte avkom
 

Tidligere DNA prøver:
Bomullspinner med DNA prøver som tidligere er sendt til UC Davis finnes fremdeles i arkivet og er også tilgjengelig for dette studiet. Der blodprøver eller DNA prøver ble sendt til Dr. Kathryn Meurs på WSU, trenger vi nye prøver.

Tidligere studie fra Washington State:
DNA analysen av Dr. Kathryn Meurs i 2008 søkte gjennom fem gener der HCM mutasjoner ofte ses. Metoden som ble brukt fant ingen av standard mutasjonene på sibirkatt. WSU studiet bekreftet at gentesten for Maine Coon ikke virker på sibirkatt HCM. Hennes studie krever blodprøver og ikke DNA fra bomulls pinner, og hun klarte ikke å samle inn nok blodprøver.

Konfidensielt
Alt av prøver og informasjon som sendes inn faller inn under strenge reguleringer om genetisk konfidensialitet. Ingen informasjon omkring DNA, stamtavle eller sykdom blir frigitt uten skriftlig tillatelse fra den som sendte inn prøven.
Siberian Research har tilbudt å hjelpe med koordinering og innsamling av prøver. Om du ønsker å vite når DNA prøvene har kommet frem til UC Davis, send meg navnet ditt og fortell hvilket antall prøver du har sendt inn. Jeg kan benytte meg av den informasjonen til å finne ut om prøven har ankommet UC Davis. Grunnet regelen om konfidensialitet, er dette all informasjon jeg kan få.

Kontakt information:
Vi ber om at du videreformidler informasjon om UC Davis Siberian HCM Study til andre. Spørsmål til prosjektet kan sendes til Siberian Research.
Alida Birch siberianresearch@yahoo.com
Tom Lundberg    siberianresearch@comcast.net
 
I Skandinavia kan også en del spørsmål besvares av Eva Gunnarsson: eva_gunnarsson@telia.com 
 
  
 

Siberian Research Fundraising – Støtt genforskning på Sibirkatt HCM!

Dr. Kate Meurs fra University of Washington Veterinary School har startet et prosjekt for å lete etter genetiske mutasjoner hos rasen Sibirkatt som forårsaker HCM. Hun er kardiologen og forskeren som arbeidet med HCM genet hos Maine Coon og som også oppdaget HCM- genet hos Ragdollen. Forskningen er en fortsettelse av prosjektet som ble startet av Dr. Leslie Lyons ved U.C. Davis.
Forskningen er todelt- den ene skal se etter en HCM mutasjon hos kjente gener for HCM hos Sibirkatten, den andre skal se etter nye gener som involverer fire raser; Maine Coon, Ragdoll, Sibirkatt og Sphynx.
Sibirkattens Venner oppfordrer alle sibirkatt-eiere å støtte forskningen. Den vil komme oss alle til nytte, og vil være til stor hjelp i vårt arbeide for en frisk rase.
Vil du lese mer om forskningen, eller ønsker å gi et bidrag, gå inn på siden til Siberian Research Fundraising

 

For mer informajon om forskning på sibirkatten anbefales Siberian Research Inc.