SiV oppfordrer
deg til å støtte
Dyrebeskyttelsen Norge

Registrering av testresultat

Dette er skjemaet for å registrere resultat etter testbesøk. Vi i Sibirkattens Venner setter stor pris på at du tar deg tid til å fylle ut dette.

Utfyllingen er anonym.

Vi kommer til å benytte dette til å få erfaringstall på allergi og sibirkatter.

Takk for at du bidrar!

Informasjon om kattene i testhjemmet

Antall katter i testhjemmet:

Det kan være en forskjell på hvor mye allergener de forskjellige kattene avgir. Hvis du har oversikt over hvilke katter som var tilstede under testbesøket så fyll inn disse opplysningene:

Antall fertile hannkatter:
Antall kastrerte hannkatter:

Antall fertile hunnkatter:
Antall steriliserte hunnkatter:
Antall kattunger 0-3 måneder gammel:
Antall kattunger 3-6 måneder gammel:
Antall kattunger 6-10 måneder gammel:

Ditt testresultat

Hvilke typer allergier er du plaget av til vanlig:

Hvor sterkt vil du si du er plaget av allergi til vanlig på en skala fra 0-5 hvor 0 betyr ingen plager og 5 betyr ekstra sterke plager:
012345

Reaksjon på testbesøket:

Oppstod det en annen type reaksjon enn til vanlig når du er i kontakt med katter? janei
Hvis ja - hvilken type reaksjon?

Var det andre ting i testhjemmet du kan ha reagert på? janei

Andre kommentarer

Skrives inn i feltet nedenfor: captcha