SiV oppfordrer
deg til å støtte
Dyrebeskyttelsen Norge

Registrering av testresultat

Dette er skjemaet for å registrere resultat etter testbesøk. Vi i Sibirkattens Venner setter stor pris på at du tar deg tid til å fylle ut dette.

Utfyllingen er anonym.

Vi kommer til å benytte dette til å få erfaringstall på allergi og sibirkatter.

Takk for at du bidrar!

  Informasjon om kattene i testhjemmet

  Antall katter i testhjemmet:

  Det kan være en forskjell på hvor mye allergener de forskjellige kattene avgir. Hvis du har oversikt over hvilke katter som var tilstede under testbesøket så fyll inn disse opplysningene:

  Antall fertile hannkatter:

  Antall kastrerte hannkatter:

  Antall fertile hunnkatter:

  Antall steriliserte hunnkatter:

  Antall kattunger 0-3 måneder gammel:

  Antall kattunger 3-6 måneder gammel:

  Antall kattunger 6-10 måneder gammel:

  Ditt testresultat

  Hvilke typer allergier er du plaget av til vanlig:

  Hvor sterkt vil du si du er plaget av allergi til vanlig på en skala fra 0-5 hvor 0 betyr ingen plager og 5 betyr ekstra sterke plager:
  012345

  Reaksjon på testbesøket:

  Oppstod det en annen type reaksjon enn til vanlig når du er i kontakt med katter? janei
  Hvis ja - hvilken type reaksjon?

  Var det andre ting i testhjemmet du kan ha reagert på? janei

  Andre kommentarer

  Skrives inn i feltet nedenfor: captcha