SiV oppfordrer
deg til å støtte
Dyrebeskyttelsen Norge

Vi ønsker innhold til SibirPosten

Medlemsbladet er et viktig tilbud til alle medlemmene våre. Her kan alle få et inntrykk av hva som rører seg i klubben.

For at redaksjonen skal kunne formidle hva som rører seg i klubben så er det også avhengig av bidrag fra dere medlemmer. Redaksjonen ønsker seg stoff av alle mulige slag. Det være seg bilder, historier, artikler, tittelkatter og annet som du syns er aktuelt for bladet. Det er også mulig å annonsere avlshanner, ventende og fødte kull i bladet. Her er det bare å sende inn!

Neste nummer kommer ut i desember 2012. Det blir distribuert som en avis som sendes ut til alle medlemmer.

Send en mail til sibirpost@gmail.com med det du vil bidra med!