SiV oppfordrer
deg til å støtte
Dyrebeskyttelsen Norge

Verdiene våre

Sibirkattens Venner har tre verdier som er grunnleggende for klubben og for medlemmene.

Kjærlighet

Sibirkattens VennerKjærligheten til sibirkatten er selve grunnpilaren i SiV. Vi har falt for sibirkattens egenskaper, type og personlighet, og som alle katteeiere vet så får vi også mye kjærlighet tilbake.

Alt vi gjør i klubben er tuftet på kjærligheten til sibirkatten og at vi vil det aller beste for kattene våre og rasens utvikling.

Kunnskap

Kunnskap om kattehold, helse og avl er sentralt i SiV, og vi jobber for nødvendig kunnskap om dette slik at vi kan opprettholde en sunn og rasetypisk sibirkattebestand.

Vi legger stor vekt på åpenhet og gjensidig tillit slik at kunnskap og erfaringer deles. Kosekatteiere, nye oppdrettere og mer erfarne oppdrettere skal føle at de både kan bidra og lære ved å være medlemmer. Klubben skal oppmuntre til dette gjennom aktiv jobbing for økt kunnskap som alle medlemmer kan dra nytte av.

Engasjement

Engasjementet i SiV er et resultat av at vi brenner for sibirkatten og at vi gjennom klubben samarbeider på tvers i hele landet. Dette skaper et fellesskap og en tilhørighet som er en styrke for klubben og for hvert enkelt medlem.

Vi sammenligner oss med idrett – gode resultater gir glød og engasjement!

Verdiene fungerer som en samlingspunkt for medlemmene og en veiviser for klubbens utvikling.

Når Sibirkattens Venner utgir medlemsbladet sitt så er det basert på verdiene våre – der er det mye kjærlighet, kunnskap og engasjement å finne! Når Sibirkattens Venner arrangerer raseseminar så er det  tuftet på ønsket om mer kunnskap samtidig som det krever et stort engasjement for å arrangere det. Når vi jobber for å få flere testhjem i landet så er det også med utgangspunkt i verdiene våre. Og slik kan vi ramse opp mye klubben gjør som er kjærlighet, kunnskap og engasjement.

Når vi i Sibirkattens Venner har utformet disse verdiene som de viktigste for klubben så er det fordi vi mener at akkurat disse verdiene forteller oss hvem vi er, hvorfor vi gjør det vi gjør og hva vi vil. Vi i Sibirkattens Venner er glade og stolte av verdiene våre, og vårt mål er at det skal gjenspeiles i hva vi gjør og hvordan alle medlemmer opplever klubben sin.